СТАТУТ

учнівського самоврядування

Мукачівської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 7

I. Загальні положення

1. Учнівське самоврядування Мукачівської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 7 регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів:

- Конституції України;

- Всесвітньої декларації про права дитини;

- Законів України «Про освіту», «Про громадські організації»;

- Статуту школи.

2. Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими обʾєднаннями на принципах взаємоповаги та незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

II. Мета та завдання учнівського самоврядування

1. Всебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізуватися, на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині, народові України.

2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів школи.

3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.

4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

5. Прагнути узгодженості і балансу інтересів між учнями і дорослими.

III. Органи управління учнівського самоврядування

1. Законодавчим органом учнівського самоврядування є конференція, яка проходить один раз на рік.

2. Виконавчим органом учнівського самоврядування є шкільний Парламент, до якого входять голови урядів (старости) 5-11 класів, їх заступники та по одному представнику у шкільний парламент від класу, тобто по 3 учнів з кожного класу.

3. Керівні функції учнівського самоврядування виконує засідання шкільного Парламенту, яке скликається щотижня. В класних колективах – класні збори.

4. Структуру та склад учнівського самоврядування затверджують на класних зборах.

5. Старосту класного колективу обирають на класних зборах з числа учнів-лідерів класу шляхом таємного голосування.

Староста класу — це учень, що слідкує за дотриманням учнями, вчителями та працівниками школи законів в межах класу, сприяє організації життя класного колективу.

- Старосту обирає класний колектив або призначає класний керівник.

- Староста звітується перед Президентом шкільного Парламенту, класним керівником, учителем, адміністрацією школи.

Конференція

Це вищий ступінь учнівського самоврядування. Конференція проходить один раз на рік (у вересні). В її проведенні беруть участь учні 5-11 класів та вчителі.

Це законодавчий орган учнівського самоврядування.

На конференції:

- слухається звіт президента про виконану роботу за минулий рік;

- виступають з передвиборчою програмою кандидати в Президенти шкільного Парламенту;

- проходять вибори Президента шкільного Парламенту (таємним голосуванням на альтернативній основі);

- затверджуються заново розроблені та доопрацьовані документи учнівського самоврядування – Положення про учнівське самоврядування, Положення про класне самоврядування, Положення про шкільний Парламент.

Шкільний Парламент

- Координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;

- Контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;

- Контролює відвідування уроків. стан навчання та поведінки учнів;

- Ухвалює рішення з найважливіших питань життя школи в межах своєї компетенції;

- Організовує і контролює чергування в школі;

- Здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоровʾя, пропаганди здорового способу життя;

Комісії шкільного Парламенту

Комісія «Знання»

- Здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;

- Бере участь у проведенні предметних тижнів, олімпіад, конкурсів

- Контролює чергування учнів по школі

- Веде боротьбу з пропусками уроків

- Здійснює рейди контролю за відвідуванням, підготовкою до уроку (наявністю зошитів, підручників, щоденників, іншого шкільного приладдя)

Комісія «Правопорядок»

- надає допомогу педагогічному колективу у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Єдиних вимог до поведінки учнів; індивідуальна робота з дітьми, що схильні до правопорушень;

- організовує чергування класних колективів у школі;

- влаштовує візити членів комісії у класи і розмови з учнями про наболілі проблеми,

- закріплює гіда за кожним новим учнем;

- здійснює контроль за поведінкою учнів у їдальні.

Комісія «Дозвілля»

- організовує нові шкільні заходи, конкурси художньої самодіяльності;

- здійснює підготовку виступів агітбригад ЮІР та ДЮП;

- надає допомогу в організації дискотек.

Комісія «Довкілля»

- здійснює контроль за прибиранням закріплених за класами територій, класних приміщень

- оцінює якість виконання цієї роботи;

Комісія «Здоров’я»

- Пропагує здоровий спосіб життя;

- Організовує загальношкільні оздоровчі заходи;

- заохочує учнів до користування їдальнею;

- співпрацює з медичною сестрою в інформаційно-пропагандистській діяльності;

- допомогає в організації Дня здоров’я.

Вибори Президента шкільного Парламенту:

- Кандидати в Президенти висуваються як групою учнів, так і шляхом самовисування;

- Президент обирається таємним голосуванням у визначений Парламентом день на перервах;

- Президент обирається простою більшістю голосів учнів 5-11 класів школи шляхом таємного голосування.

- Президент обирається терміном не більше ніж на 2 роки.

- Право бути обраним має кожен учень 8—11 класів школи.

- Президент приступає до своїх обов'язків наступного дня після відкритого оголошення результатів виборів.

Права та обов'язки Президента:

- Президент є гарантом прав учнів, визначених законами.

- Президент співпрацює з адміністрацією згідно Статуту.

- Президент може бути присутнім на засіданні педагогічної Ради, виступати на захист учнів гімназії.

- Президент шкільного Парламенту звітується перед Парламентом щотижня;

- правління може оголосити імпічмент Президенту в разі невиконання останнім своїх обов'язків і порушень законів школи

- Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

Повноваження Президента

Президент:

- планує і веде збори шкільного Парламенту (чи призначає ведучих);

- розподіляє завдання між членами Парламенту;

- співпрацює з директором школи та опікуном учнівського самоврядування;

- виконує функцію зв'язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою;

- відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування у школі. Є лідером!

IV. Основні напрями діяльності опікуна шкільного учнівського самоврядування

Опікуном учнівського самоврядування є заступник директора з виховної роботи.

Опікун уповноважений:

- залучати до системи учнівського самоврядування якомога більшу кількість учнів;

- зміцнювати і розвивати колективні традиції;

- будувати взаємини між органами учнівського самоврядування, колективом учнів і педагогів на ідеях педагогіки співробітництва;

- розширювати гласність в роботі органів Самоврядування.

Парламент коригує Статут Учнівського Самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.

Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі школи.

Прийнято шкільним Парламентом

Директор школи Л. Василинка

Заступник директора з виховної роботи Т. Богдан

Президент шкільного Парламенту А. Фізер

Кiлькiсть переглядiв: 501

Коментарi